Tiny Gorissen 2

Mag ik me even aan u voorstellen,

Mijn naam is Tiny Gorissen, 57 jaar, getrouwd met Peter Smeets en moeder van 2 dochters en 1 zoon.

Ik ben opgegroeid in Ulestraten, maar woon al ruim 30 jaar in Meerssen.
Ik ben nu ruim 4 jaar raadslid voor Brug-M en ook in de periode 1998-2002 ben ik 4 jaar raadslid geweest voor de toenmalige partij Progressief Meerssen.
Ik kan wel stellen dat er sinds die tijd veel veranderd is, ook in bestuurlijk Nederland.
De wereld om ons heen verandert voortdurend en vraagt een proactieve, flexibele instelling, zeker ook van gemeenteraadsleden. Het vraagt best veel tijd om je de vaak ingewikkelde problematiek eigen te maken en raadsstukken te lezen en kritisch te beoordelen.
Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd. Daarbij komt dat de gemeentelijke politiek een extra uitdaging betekent voor mij, omdat deze vaak directe consequenties heeft voor ons als burgers en onze directe leefomgeving. Ik vind het heel belangrijk dat je daar als burger iets van kan en mag vinden en betrokken wordt in de plannen die in je gemeente ontwikkeld worden. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.

Vooral het feit dat de gemeenten per 2015 alle taken binnen het Sociaal Domein op hun bord kregen, was voor mij in 2014 een grote stimulans om me weer met de gemeentelijk politiek te gaan bezighouden. Een gigantische omwenteling binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdzorg en de Participatiewet, die nogal wat consequenties heeft voor ons als burgers als we bepaalde vormen van hulp of zorg nodig hebben. Iedereen krijgt er wel op enig moment in zijn leven mee te maken. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp, de inzet van thuiszorg, hulp bij de opvoeding van kinderen of eenzaamheidsproblemen bij ouderen. Een taakstelling waarbij ook ik binnen mijn werkgebied - ik werk als Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige binnen een van de Fact-teams van Mondriaan te Maastricht - dagelijks geconfronteerd word. Daarbij kom ik met allerlei instanties, zoals thuiszorgorganisaties, gemeenten, jeugdzorgorganisaties, politie, Leger des Heils e.d. in aanraking. Ik merk dat er steeds meer een spanningsveld ontstaat tussen beschikbare budgetten en de tijd die de medewerkers in de zorg kunnen besteden aan de kinderen/ volwassenen die aan hun zorg zijn toe vertrouwd. Medewerkers zijn vaak een te groot gedeelte van hun tijd kwijt aan allerlei administratieve taken en de zorg komt daardoor behoorlijk onder druk te staan. Een ontwikkeling die mij veel zorgen baart en die ik als gemeenteraadslid zeer kritisch volg en zorgen/ aandachtspunten/ misstanden aan de kaak stel.
Daarbij komt nog, dat onze maatschappij door allerlei regelgeving zo ingewikkeld wordt gemaakt, dat de meeste mensen door de bomen het bos niet meer zien en het steeds moeilijker wordt om zelf de weg te vinden in het doolhof van allerlei instanties en bureaucratische rompslomp. Ook dat vind ik een kwalijke zaak en zie het dan ook als mijn taak als gemeenteraadslid, om de burgers de weg te wijzen daar waar ze zelf niet verder komen in hun zoektocht naar de juiste hulp.
Deze samenwerking kan zeker nog verbeterd worden en ik ben van mening dat het goed is om te blijven zoeken naar mogelijkheden voor een betere afstemming en samenwerking met de burgers, belangenverenigingen en andere ervaringsdeskundigen.

Ik ben trots op mijn partij Brug-M.
De afgelopen 4 jaren hebben we als grootste fractie in de gemeenteraad van Meerssen duidelijk onze pro-actieve aanpak neer gezet. We zijn nu als fractie goed op elkaar ingespeeld, we vullen elkaar aan in onze brede ervaring en deskundigheid. We vormen een goed team.
We zijn ook een kritische fractie, die pro-actief de zaken benadert en niet schuwt om de gevestigde orde met krachtige argumenten tot andere inzichten probeert te bewegen. Ik ben ervan overtuigd dat Meerssen een partij als Brug-M hard nodig heeft, omdat wij alternatieven aandragen voor een meer transparante, open en faire politiek, waarbij de inbreng van burgers er echt toe doet!

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!!!

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.