Luc. Cleophas

 

Mijn naam is Luc Cleophas, 55 jaar en vader van 3 dochters. Ik ben geboren in Beek, en woon intussen ruim 20 jaar in Ulestraten.

Ik ben afgestudeerd aan de HTS (werktuigbouwkunde) en de universiteit Maastricht (rechten). Na de HTS ben ik aan de slag gegaan als constructeur bij de ontwerpbureaus van de onderhouds- en nieuwbouwafdelingen van DSM. Daarna ben ik, zowel nationaal als internationaal, werkzaam geweest in diverse projectmanagement, lijnmanagement en bedrijfskundige en commerciële functies bij bedrijven in de installatiebouw, het onderhoud, de aannemerij en de advies- en vastgoedwereld.

Tegenwoordig voer ik een adviespraktijk op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, contractmanagement, bemiddeling en geschillenbeslechting.

Onderwerpen die mijn aandacht en interesse hebben, en waarvoor ik mij zal inzetten, zijn onder andere:
- een vitaal en toekomstbestendig Meerssen
- een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor bewoners (jong en oud) en bedrijven (met name mkb)
-  samenwerking met bewoners
-  behoud van natuurwaarden
-  duurzaamheid
-  het faciliteren van het mkb en initiatieven op het gebied van toerisme
-  fysiek domein.

Dit vanuit de kernwaarden van Brug-M; verbinding, betrokkenheid, duurzaamheid, openheid, verantwoordelijkheid en moreel besef. Transparant, open, op basis van inhoudelijke argumenten, met deskundigheid, zorgvuldig, met respect voor belangen, op basis van draagvlak en met vroegtijdige betrokkenheid van burgers.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.