Daan SchattemanMijn naam is Daan Schatteman, ben geboren in Sas van Gent, gehuwd en vader van een dochter en een zoon en opa van 4 kleinkinderen. Mijn Limburgse vrouw en ik wonen sinds 1983 in Ulestraten.

Mijn opleiding, Lagere school en Oude en Moderne Humaniora, volgde ik in België gezien mijn Belgische nationaliteit. Opgeleid als sociaal assistent aan de Katholieke Hoge School in Leuven, startte ik mijn loopbaan in Maastricht in 1957 als stagiair; en na mijn legerdienst in Arlon, vanaf december 1959 in vaste dienst bij Bijzondere Sociale Zorg. Gedurende 15 jaar heb ik daar in uitvoerende en leidinggevende functies gewerkt, o.a. de sanering van de Stokstraat en in diverse woonscholen in Maastricht West en het Wittevrouwenveld.

 Van 1973 tot 2001 heb ik in het Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal gewerkt in diverse functies: uitvoerend en leidinggevend maatschappelijk werker, coördinator patiëntenzorg, clusterleider longstay en geriatrie en directie verpleeghuis(het latere Grubbeveld). De laatste 3 jaar leidde ik als bouwcommissaris de voorbereidingen voor nieuwbouw van psychiatrische woningen, het verpleeghuis, een nieuwe opnamekliniek en de sloop van de Vijverdalflat.

In de jaren 70 tot 90 was ik tevens als parttime docent verbonden aan de Sociale Academie te Sittard en aan het Postuniversitair Centrum te Diepenbeek(Masters-opleiding). Het betrof vooral lessen en supervisie op het gebied van leidinggeven en management. In 1990 volgde ik zelf nog de opleiding verpleeghuisdirectie bij Sociale Geneeskunde in Utrecht.

Sinds 2002 ben ik op vrijwilligersbasis actief als vertrouwenspersoon voor een zestal verzorgings- en verpleeghuizen van de Cicero-zorggroep(o.a. Ave Maria in Geulle) en Envida(o.a. Beukeloord in Meerssen, Wilgenhof en de Wilg in Bunde) Grubbeveld, de Zusters onder de Bogen en Huize d'Alzon in Hulsberg. Bij Cicero ben ik klachtenfunctionaris en bij Envida incidenteel lid van de klachten commissie. Vanaf 2007 ben ik ook vertrouwens- persoon voor achtereenvolgens RIAGG Maastricht, Virenze-RIAGG inmiddels overgenomen door MET ggz en Parnassia.
In de academische werkgroep ouderenzorg werk ik mee aan onderzoek naar het verpleeg(t)huis van de toekomst.

Mijn vrije tijd besteedde ik vroeger vooral aan lange afstand lopen o.a. 25 Kennedy-marsen en Nachten van Gulpen. De laatste jaren werd dat samen met mijn vrouw fietsen, theater bezoeken, tuinieren en golfen bij Golfclub Meerssen waar ik 6 jaar bestuurslid was.
Als liefhebber van de blaasmuziek ben ik lid van de Vereniging Vrienden van het WMC.

Verder genieten wij van ons mooie dorp en Gemeente en de vele actieve verenigingen die op allerlei gebieden mensen bij elkaar brengen om het leven te delen en te genieten.

Graag wil ik mijn kennis en ervaring ten dienste stellen van Brug-M die m.i. de voorbije jaren heeft laten zien waar de partij voor staat. Hun opvattingen wil ik graag delen en ondersteunen waar dat mogelijk is. Verbinden en met iedereen samen werken aan de toekomst van Meerssen in zijn kernen onder het motto: "Hard op de zaak maar zacht op de persoon"

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.