De naam " BRUG - M "

De naam BRUG-M (spreek uit als brug - ém, met de klemtoon dus op de M) is gevormd door de eerste letter van de namen van de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat: Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen zelf. De M van Meerssen staat achteraan om daarmee uit te drukken dat de kern Meerssen niet belangrijker is dan de andere kernen. Ook Bunde, Rothem, Ulestraten en Geulle tellen volop mee en voor onze partij zijn alle kernen gelijkwaardig.

BRUG

Maar ‘BRUG’ betekent uiteraard ook: verbinding tussen twee oevers van de rivier of tussen twee landschappen die gescheiden worden door een kloof. Een brug verbindt dan beide zijden met elkaar. Een der kernwaarden van partij BRUG-M is het begrip ‘verbinding’: verbinding binnen de Meerssense samenleving, tussen gemeentebestuur en burgers en tussen inwoners onderling. De naam staat dus ook als symbool voor hetgeen de partij wil bereiken.

M

De M van Meerssen staat achteraan om daarmee uit te drukken dat de kern Meerssen niet belangrijker is dan de andere kernen. Ook Bunde, Rothem, Ulestraten en Geulle tellen volop mee en voor onze partij zijn alle kernen gelijkwaardig.

Het logo van " BRUG-M"

Het logo van BRUG-M is in december 2013 ontworpen door Karin Dircks, grafisch ontwerpster die woonachtig is in Bunde. Diverse elementen van waar de partij voor staat zijn in het logo verwerkt.

5 kernen

Allereerst de naam: BRUG-M, opgebouwd uit de eerste letter van de namen van de vijf kernen binnen de gemeente Meerssen:
- Bunde
- Rothem
- Ulestraten
- Geulle
- Meerssen.
De letters staan stevig, in een robuuste lettertype en een krachtige kleur, om daarmee uit te drukken dat het gaat om een stevige, stabiele partij die ergens voor staat.

5 poppetjes

De vijf ‘poppetjes’ stellen de vijf kernen van de gemeente Meerssen voor: Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen zelf - alle met een eigen kleur als symbool voor de eigen identiteit van elke kern. De vijf poppetjes vormen samen een brug, hét symbool bij uitstek voor ’verbinding’ dat de partij probeer te realiseren binnen de Meerssense samenleving: tussen gemeentebestuur en burgers en tussen inwoners onderling.

4 bogen

De 4 bogen staan symbool voor de 4 voormalige gemeenten waaruit Meerssen is ontstaan (tot 1984 waren Meerssen, Bunde, Geulle en Ulestraten nog zelfstandige gemeenten). De letters van BRUG-M worden weerspiegeld; daarmee wordt uitgedrukt dat de partij zoekt naar feedback van leden en inwoners, die de fractie en partijbestuur een spiegel kunnen voorhouden. De partij wil ook een afspiegeling van de lokale samenleving zijn.

1 groene lijn

Door en naast de bogen van de brug is een groene, horizontale lijn zichtbaar.

Die staat enerzijds symbool voor de horizon, het toekomstperspectief waar de partij aan wil werken voor alle burgers binnen de gemeente.


De groene kleur van die lijn symboliseert het groene, landelijke karakter van en het vele natuurschoon binnen de gemeente.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.