BRUG-M en privacy.

Je leest nu onze Privacyverklaring. BRUG-M hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is van groot belang. In deze Privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. BRUG-M houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Deze verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken én met welk doel. Verder geven we aan op welke grond we de persoonsgegevens, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Verder informeren we je welke rechten je hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een persoon die direct of indirect tot deze persoon te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld je naam, adres en woonplaats.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
Als je lid wordt van de vereniging BRUG-M verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voorletters/voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Mobiel en/of een overig telefoonnummer.
 • E-mailadres

Hoe verzamelen we deze gegevens en waarom hebben we uw gegevens nodig?
We verzamelen jouw gegevens via een websiteformulier.

We gebruiken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van de ledenadministratie van de vereniging BRUG-M. Daarvoor houden we een ledenlijst bij. In de ledenlijst staan bovenstaande persoonsgegevens.
 • Het beheren van de financiële administratie. Hiervoor worden betaalgegevens verwerkt.
 • Geanonimiseerd statistisch onderzoek.
 • Gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden, reacties van BRUG-M en wat er binnen de vereniging BRG-M speelt.
 • Het gericht informeren over bijeenkomsten, bijvoorbeeld de (Algemene) Ledenvergaderingen.
 • Het ontvangen van schenkingen. We verwerken de naam en het adres van de schenkers. Dit is vastgelegd in ons Giftenreglement van 18-12-2013. Indien een schenker anoniem een schenking wil geven, kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan. Bij het verwerken van persoonsgegevens van schenkers is BRUG-M verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Na opzegging van het lidmaatschap worden je gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, doch uiterlijk een maand na datum opzegging. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe gaat BRUG-M om met beveiliging van jouw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?
We behandelen je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen gegevens niet aan derden zonder je expliciete toestemming. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens altijd zo goed mogelijk te beveiligen. En verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. BRUG-M kan jouw gegevens verstrekken aan andere partijen indien wij dat op grond van de wet verplicht zijn.

Wie kan er bij je persoonsgegevens?
Binnen BRUG-M kunnen de secretaris en penningmeester van het bestuur de ledenadministratie inzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord. De penningmeester kan daarnaast jouw contributie-betaalgegevens zien. Beide bestuursleden zijn op de hoogte van de juiste en vertrouwelijke wijze waarop zij met je persoonsgegevens om moeten gaan.

Wat zijn je rechten rondom je persoonlijke gegevens?

 • Recht op inzage Je hebt het recht om te vragen welke gegevens wij van je hebben.
 • Recht op correctie 
  Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van je hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht op het verwijderen van je persoonsgegevens.
  Wil je niet langer lid zijn van BRUG-M? Dan kun je je uitschrijven en verwijderen wij je persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar. Je mag bezwaar maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wil je een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval stuur je een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige bepalingen
Alle medewerkers van BRUG-M die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht.

Hoe kun je contact met ons opnemen?
Heb je vragen of klachten over ons privacy beleid, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben je niet tevreden over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan of heb je andere klachten in het kader van privacy? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met social media?
Berichten van BRUG-M worden op facebook ook op facebook geplaatst. Hier worden geen persoonsgegevens van leden gepubliceerd. Leden en anderen kunnen wel reageren op berichten van BRUG-M.

Hoever reikt de verantwoordelijkheid van BRUG-M?
Op de website van BRUG-M kunnen hyperlinks zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat je via een hyperlink onze website verlaat en op de website van iemand anders terechtkomt. BRUG-M heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar wordt gelinkt. Op die website is een ander privacy beleid van toepassing. BRUG-M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking of inhoud van websites van anderen.

Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring?
Indien nodig actualiseren we deze privacyverklaring. De laatst versie is beschikbaar op onze website www.brug-m.nl. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 2 april 2019.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok