Donderdag 20 oktober is weer een raadsvergadering van de gemeente. Op de agenda slechts 3 raadsvoorstellen die behandeld worden. Jammer eigenlijk dat er zo weinig voorstellen van het College van B&W naar de raad zijn gestuurd, terwijl er zoveel te doen valt binnen onze gemeente en zoveel te verbeteren is.

Van die 3 raadsvoorstellen springt er ééntje uit, nl. dat van het Bestemmings-plan St. Catharinastraat 16-20 Ulestraten. Een verdekte term alsof het om een reguliere zaak gaat, een bestemmingsplan zoals zovele andere. Het gaat echter in dit geval toch wel om een bijzonder onderwerp, nl. om de bestemming van het perceel naast café-zaal De Notenbalk en het voormalige gemeentehuis annex vroegere bibliotheek, alsook nog een stuk grond daarachter. Het centrum van Ulestraten dus. Dat perceel ligt al jaren braak en ook staat al vanaf 2016 daar een bord met de aankondiging dat er gebouwd gaat worden.
We zijn inmiddels 6 jaar verder en nu ligt er eindelijk een plan. Maar is het ook een goed plan? Want let wel: er gaat een besluit hierover door de gemeente-raad genomen worden dat van groot belang is voor de kern Ulestraten. De plek ligt nl. midden in het dorp, tegenover de kerk, op een markante locatie - nogal bepalend dus voor het dorpsgezicht. Hoe gaat daar gebouwd worden? En wat gaat er gebouwd worden? Hoeveel woningen? En welke soort woningen? Hoe worden die ingepast in de directe omgeving? Is er voldoende groen? Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Vragen te over dus. Aan het besluit dat donderdag genomen gaat worden ‘hangt’ de gemeenschap Ulestraten voor de vele tientallen jaren vast. Reden te meer om dat besluit uiterst zorgvuldig te nemen en het voorstel dat er ligt van diverse kanten te bekijken en te beoordelen. Want we kunnen dit maar één keer doenDe kern Ulestraten heeft lang genoeg moeten wachten op uitvoering en verdient ook dat deze braakliggende plek een mooie invulling krijgt. En een verwaarloosd oud gemeentehuis dat een nieuwe bestemming moet krijgen en daartoe verbouwd en gerenoveerd dient te worden. Maar nogmaals: wat de gemeente  daar gaat doen moet wel goed zijn!

De raadsfractie van BRUG-M heeft het voorliggende raadsvoorstel grondig doorgenomen en zal haar opvattingen daarover in de komende raads-vergadering uitspreken.

Geïnteresseerde inwoners van de gemeente Meerssen en andere belang-stellenden kunnen de raadsvergadering volgen via de livestream, te vinden op de website van de gemeente (www.meerssen.nl). U kunt de vergadering ook volgen via de lokale tv-omroep Meer Vandaag. Aanstaande donderdag 20 oktober dus, 19.00 uur.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.