Afbeelding1.jpg

 MOTIE

HERBESTEMMING TERREIN PAPIERFABRIEK WEERT

De raad van de gemeente Meerssen,

op 24 mei 2022 in vergadering bijeen,

kennisgenomen:

 • van het bericht enige tijd geleden dat de onderneming die eigenaar was van de papierfabriek in de buurtschap Weert, gemeente Meerssen, failliet is gegaan;

overwegende:

 • dat het verdwijnen van deze papierfabriek mogelijk kansen biedt om dit terrein op een andere wijze in te richten;
 • dat de buurtschap Weert deel uitmaakt van de Landgoederenzône en het Buitengoed Geul & Maas;
 • dat de buurtschap Weert buiten de voormalige papierfabriek natuurrijke en cultuur-historische kenmerken heeft;
 • dat achter de voormalige papierfabriek het riviertje de Geul stroomt, echter al decennia lang niet zichtbaar noch bereikbaar voor inwoners en bezoekers van Weert;
 • dat op het terrein van de voormalige papierfabriek enkele bijzondere villa’s staan;

BESLUIT:

het College van B&W op te dragen:

 • te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het terrein van de voormalige papierfabriek in de buurtschap Weert een andere bestemming te geven, waarbij de insteek is dit terrein te ontwikkelen als natuurgebied én cultuur-historisch erfgoed in combinatie met (beperkte) woningbouw;
 • bij dit onderzoek naar een dergelijke andere bestemming zoals hiervoor vermeld onder 1) ook de mogelijkheden op het creëren van een toeristische functie te betrekken;
 • hierover in gesprek te gaan met de inwoners van de buurtschap Weert om bij hen het draagvlak te peilen, c.q. te creëren voor een dergelijke herbestemming;
 • dit onderzoek, inclusief de draagvlakpeiling onder inwoners, uiterlijk voor het einde van het jaar 2022 uit te voeren
 • de raad ook nog in 2022 te informeren over de resultaten van dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ingediend door de fractie BRUG-M,
namens deze:

Afbeelding5.jpg

Jan Gulikers,
fractievoorzitter.

Zie artikel
https://www.brug-m.nl/documenten/documenten-overzicht/170-motie-van-brug-m-inzake-het-terrein-voormalige-papierfabriek-te-weert

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.