BRUG-M VERWERPT VOORSTEL DE PROOSDIJ

De fractie BRUG-M heeft in de raad van 29 september 2021  het voorstel van het College om met een afkoopsom bekritiseerd.
 
De ondernemer van de Proosdij heeft bewust de gemaakte afspraken genegeerd om de ruimte beschikbaar te stellen en geschikt te maken voor raadsvergaderingen.
Afspraken, die mede de aankoopsom van weleer hebben bepaald.
BW stelde voor om de oorspronkelijke afkoopsom van € 75.000 terug te brengen tot € 37.500 naast een aantal andere bijkomende afspraken.
Bovendien wees van der Bijl op het feit dat eerst € 20.000 teruggevorderd had moeten worden voor onverschuldigde betalingen, zodat er slechts € 17.500 als compensatie resteert.
 
BRUG-M wilde ondanks uitgesproken kritiek op onderdelen wel daarin meegaan, MITS de oorspronkelijke afspraak van € 75.000 zou worden gehandhaafd en er geen  € 37.500  zou worden kwijtgescholden.
Een amendement dat daarvoor door Gerrit van der Bijl namens de fractie werd ingediend, kreeg geen meerderheid. De coalitiepartijen (de 4P’s) vonden dat een compensatie van € 17.500 voldoende was voor de geleden schade.

Lees hier het betoog van Gerrit van der BIjl   of beluister de raadsvergadering via de link https://www.google.com/url?q=https://meerssen.notubiz.nl/vergadering/786241/Raadsvergadering%252029-09-2021&source=gmail&ust=1633085384888000&usg=AFQjCNF7suHeNH1562bUbBVUpXToPJIDeQ">https://meerssen.notubiz.nl/vergadering/786241/Raadsvergadering%2029-09-2021 vanaf 2uur 26 min.

Voor het amendement zie:  https://www.brug-m.nl/documenten/documenten-overzicht/150-amendement-vaststellingsovereenkomst-proosdij

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.