HOE DEMOCRATIE WERKT IN DE GEMEENTE MEERSSEN …

Verslag van de extra-raadsvergadering van 8 februari over het aanbod van GS

Op maandag 8 februari vond er een extra-raadsvergadering plaats met als enige agendapunt het aanbod van de provincie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) had nl. in een brief met de goedkeuring over de begroting tevens haar zorgen geuit over de financiële en bestuurlijke situatie van de gemeente Meerssen. GS deden het aanbod, zelfs in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, om het gemeentebestuur van Meerssen te ondersteunen, zowel met expertise als in financiële zin, om nogmaals onderzoek te laten doen naar de toekomstmogelijkheden voor de gemeente. Daarbij zou geen enkele oplossingsrichting worden uitgesloten. Als enige voorwaarde stelden GS dat de gemeenteraad dan wel in dit jaar (2021) een besluit over het scenario voor de toekomst neemt - welk besluit, dat is aan de gemeenteraad. 
Over het aanbod van GS diende de raad een besluit te nemen, waarbij de vraag was: nemen we het aanbod aan of slaan we het aanbod af?

Tijdens een raadsvergadering kunnen door individuele raadsleden of door raadsfracties moties (voorstellen) worden ingediend. Bekendmaking van een motie kan nog tijdens de vergadering gebeuren (bv. naar aanleiding van debat of een acute zaak), maar tussen partijen in de raad is de afspraak gemaakt dat een motie enkele dagen vóór de raadsvergadering door de indiener wordt toegezonden aan het College van B&W en aan de andere raadsleden. Zodoende kunnen College en andere raadsfracties de motie doornemen en intern bespreken ter voorbereiding van de behandeling van de motie in de vergadering.

Tijdens deze extra-raadsvergadering diende de fractie BRUG-M een motie in. De inhoud van die motie kwam erop neer dat onze fractie voorstelde om het aanbod van de provincie te accepteren, inclusief de voorwaarde, en daarmee onverwijld aan de slag te gaan. Die motie hadden wij, conform de gemaakte afspraak, ruim vóór de raadsvergadering (zelfs een week daarvoor) naar College en andere raadsfracties gestuurd.

De 4P-coalitie (CDA, FOCUS, KIJK!!! en Lokaal DNA) kwam ook met een motie. Die werd pas op  de dag van de raadsvergadering (!) ’s middags even na 12.00 uur naar de andere fracties gemaild. Tijd om intern bij BRUG-M die motie (van 3 pagina’s!) met elkaar te bespreken was er nauwelijks. En dat terwijl de 4P al vanaf 15 december de tijd hadden om hun standpunt over het aanbod van de provincie te bepalen en een motie daarover op te stellen.

De inhoud van de motie van de 4P kwam erop neer dat het aanbod van GS niet zou worden gevolgd, maar dat de gemeenteraad aan GS een voorstel zou gaan doen - de rollen werden dus omgedraaid. De gemeente Meerssen die voorwaarden gaat stellen aan GS - gekker moet het niet worden! Tevens werd in diezelfde motie de zelfstandigheid van de gemeente Meerssen bekrachtigd.
Zoals hiervoor vermeld was er door het late tijdstip van ontvangst bij onze fractie nauwelijks gelegenheid om ons voor het begin van de raadsvergadering gedegen te beraden over de inhoud van deze motie. Raadsleden en leden van de steunfractie hebben ook nog andere afspraken staan die niet zomaar op het laatste moment terzijde kunnen geschoven worden. Overleg met de andere oppositiepartij, Het Origineel, was al helemaal niet mogelijk.
Het late verzenden zien wij als een sluwe manier van de 4P om de beide oppositiepartijen meteen op achterstand te zetten, daarmee eerder gemaakte afspraken van alle raadspartijen negerend. Zo werkt democratie in Meerssen blijkbaar! Althans: volgens de huidige 4P-coalitie.

Daarnaast: de motie werd ingediend door vier raadsfracties, te weten CDA, FOCUS, KIJK!!! en Lokaal DNA, samen goed voor 11 zetels in de raad, dus een ruime meerderheid. Daarmee werd een debat eigenlijk overbodig gemaakt, werd dit een rituele dans. Want de 4P-coalitie had al intern beraad gevoerd en was tot deze motie gekomen, die snel omgezet kon worden in een besluit. De twee oppositiepartijen BRUG-M en Het Origineel konden nog wel tegensputteren, maar in feite was het besluit al vóór de raadsvergadering genomen tijdens het coalitieoverleg van de 4P - dus buiten de openbaarheid. De motie van BRUG-M (samen ingediend met Het Orgineel) werd verworpen, dat mag duidelijk zijn.
“Zo werkt politiek nu eenmaal”, wordt wel eens gezegd. Néé: zo láten bepaalde partijen politiek werken! Deze werkwijze van de 4P is gebaseerd op de macht van de meerderheid. Dát is blijkbaar hun bestuursstijl.

BRUG-M heeft zich altijd - ook toen we deel uitmaakten van de coalitie en in het College vertegen-woordigd waren - ingezet voor het versterken van de rol van de oppositie.  Voor een goed werkende democratie is het van belang dat er een sprake is van macht en tegenmacht, met respect en ruimte voor de niet-coalitiepartijen. Democratie is volgens ons méér dan de helft + 1.  We kunnen niet anders dan concluderen dat de 4P dit soort principes niet belangrijk vindt en anders te werk gaat. Triest dat democratie in Meerssen zo werkt.

Dan nog de zelfstandigheid van de gemeente Meerssen, die in de motie door de 4P werd bekrachtigd. Door dit zo door de raad te laten besluiten wijkt de huidige coalitie van CDA, FOCUS, KIJK!!! en Lokaal DNA af van hun eigen Koersdocument dat zij nog begin november 2020 hebben gepresenteerd. Daarin stond nl. dat er in 2021 onderzoeken zouden plaatsvinden waarbij geen enkele oplossingsrichting zou worden uitgesloten (dus ook herindeling niet), nu is dus het continueren van de zelfstandige gemeente Meerssen vastgelegd in een nieuw besluit van de gemeenteraad - althans door de meerderheid in de raad, bestaande uit de 4P, zo besloten.

Met dit besluit wordt het ontbreken van voldoende bestuurskracht, een van de conclusies uit het eerdere rapport Berenschot, door de 4P volkomen genegeerd. Het zorgwekkende politieke klimaat, dat al vele jaren bestaat, wordt eveneens ontkend. De gehavende ambtelijke organisatie - die onlangs via de Ondernemingsraad een overduidelijk noodsignaal gaf - wordt door de 4P niet serieus genomen en in de kou gezet. Dan mag je je toch als raadslid, als personeelslid en als inwoner van deze gemeente afvragen: Waar zijn we mee bezig?

Het College van B&W is nu op pad gestuurd om met de provincie te gaan onderhandelen, op basis de aangenomen motie van de 4P. We zijn zéér benieuwd naar de reactie van de GS.

Raadsfractie BRUG-M

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel of wilt u anderszins reageren: stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of wilt u meer weten over onze partij en haar standpunten? Ook dan kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een van onze raadsleden zal dan contact met u opnemen!

  

 

 

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.