CDA EN KIJK!!! KIEZEN VOOR EEN KOUDE...KERMIS

CDA EN KIJK!!!  KIEZEN VOOR EEN KOUDE...KERMIS

Door de fracties van BRUG-M en Het Origineel aan de kant te zetten en bewust uit te sluiten van verder gesprekken, kiezen deze twee voormalige coalitiepartijen voor een samen werking met Lokaal DNA en FOCUS.

Door die keuze laden zij ook de verplichting op zich om een sluitende begroting op te stellen en door de gemeenteraad vast te laten stellen op basis van hun afwijzing van een koers richting herindeling. Blijkbaar willen zij graag In een zelfstandige gemeenteraad blijven functioneren.

Wat betekent deze keuze voor U?

De inwoners van de gemeente Meerssen zullen dan door deze partijen in 2021 geconfronteerd worden met stevige lastenverzwaringen en pijnlijke vermindering van gemeenschapsvoorzieningen. Dat wordt onvermijdbaar om een tekort in de exploitatie in 2021 van minimaal € 1.8 miljoen weg te werken en voor 2023 zelfs meer dan €  2 miljoen.

Jammer, jammer dat deze partijen bewust hebben vastgehouden aan de zelfstandige status van Meerssen. Dat doet ook de medewerkers van de gemeente heel veel pijn. Zij hebben het nu (veelal als één-pitter) al moeilijk en zien hun loopbaanmogelijkheden in een groter verband wegvloeien. Dat doet de dienstverlening voor de inwoners ook geen goed. En dat terwijl dezelfde gemeenteraad nog niet zo lang geleden unaniem was:” als zelfstandige gemeente doorgaan is geen optie”
Het in stand houden van ons bestuur (burgemeester, wethouders en raadsleden etc ) kost de inwoners per jaar ca € 2,5 miljoen!! Dat hadden we ons kunnen besparen . Dat is toch € 140 per inwoner of anders gezegd ruim € 300 per gemiddeld gezin!
Bovendien had het gemeentebestuur in de aanloop naar een herindeling geen lastenverzwaringen hoeven door te voeren (OZB circa 20% omhoog) en bezuinigingen op de diverse budgetten.

Dat scheelt een jas!

Onze pogingen tot verzoening

BRUG-M heeft een aantal malen getracht de ontsporing tegen te houden. In de raadsvergadering van 24 september is nog voorgesteld om de motie van wantrouwen van die partijen om te zetten naar een motie van treurnis, zodat de wethouders niet gedwongen werden om af te treden. Men stond daar niet voor open. BRUG-M heeft alle fracties nogmaals uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over de ontstane situatie.  Alleen Het Origineel was het daarmee eens.
BRUG-M werd vervolgens door KIJK!!! te verstaan gegeven dat wij niet welkom waren bij hun gesprekken met de andere partijen.

En nu verder?

BRUG-M zal de ontwikkelingen kritisch volgen en niet akkoord gaan met deze vervelende besluiten omdat er wel degelijk een alternatief was en eigenlijk nog steeds is. Het is en blijft onze opdracht om voor de belangen van de inwoners op te komen en niet voor ons eigen belang.

Wij waren en zijn bereid om onze zetels in het geval van een herindeling over enkele jaren op te geven. Anderen denken daar helaas anders over.

Daarom verwachten wij dat deze vier partijen terugkomen van een koude kermis.
Hopelijk is het dan nog niet te laat

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.