UITNODIGING FRACTIEVOORZITTERS EN PARTIJVOORZITTERS

Geachte fractievoorzitter,

Door de motie van wantrouwen naar de wethouders met  als gevolg daarvan het indienen van hun ontslag zijn wij tot de constatering gekomen dat daarmee feitelijk de samenwerking binnen de huidige coalitie van CDA, KIJK!!!, Het Origineel en BRUG-M is beëindigd en dat derhalve deze coalitie niet meer bestaat. 

Hoe verder?, dat is nu de vraag.

BRUG-M vindt dat het meest optimale scenario voor onze gemeente is om een koers richting herindeling  in te zetten. Over de nadere invulling daarvan - proces, betrekken van inwoners en andere belanghebbenden, planning, beoogde herindelingspartner, e.d. - willen we samen met andere raadsfracties  in overleg treden. Dit liefs  in een zo’n breed mogelijke samenstelling.  Daarmee kan bestuurskracht en stabiliteit, alsook een duurzame, robuuste oplossing voor de gemeente Meerssen ontwikkeld worden. Hier liggen wat ons betreft de meeste kansen om weer met vertrouwen richting toekomst te gaan, dit met name in het belang van onze inwoners.  

BRUG-M wil een bijeenkomst organiseren voor fractievoorzitters en partijvoorzitters om samen te bespreken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een samenwerking in het kader van het hierboven geschetste perspectief. Gelet op de huidige politiek-bestuurlijke situatie lijkt het ons van groot belang deze bijeenkomst op korte termijn te houden. Wij stellen daarom maandag 5 oktober voor, van 19.30 tot ca. 21.30 uur, locatie KCC. Uiteraard staan wij open voor alternatieven qua datum, tijd en locatie.

Bij dezen nodigen wij u als fractievoorzitter en uw partijvoorzitter uit voor deze bijeenkomst. We verzoeken u deze uitnodiging per omgaande door te geleiden naar uw partijvoorzitter.

We vernemen graag uiterlijk vrijdag 2 oktober 2020 uw reactie. Dit kan per e-mail naar ondergetekende.

Op donderdag 1 oktober zal BRUG-M over dit initiatief een persbijeenkomst beleggen.
Met hartelijke groet,

Namens bestuur en fractie BRUG-M,

Mr. Gerrit van der Bijl,
Fractievoorzitter

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.