DE TIJD DRINGT !

DE TIJD DRINGT !

De vroegst mogelijke datum voor een herindeling is 1 januari 2023. Maar dan móet er in september van dit jaar een principebesluit door beide gemeenteraden (van Meerssen en Maastricht) genomen worden. De wettelijke procedure om te komen tot een gemeentelijke fusie kent nl. een strak tijdpad. Gaan we door met het traject regiegemeente (en die lijn is nu ingezet) met een definitief besluit in  december van dit jaar, dan is fusie per 1-1-2023 niet meer haalbaar! Dat kan dan pas per 1-1-2027. Dan zit de gemeente Meerssen, op basis van de huidige feitelijke gegevens, tot die datum (nog 6 jaar!) met zware financiële problemen en dreigt een debacle! Welke politieke partij en welke bestuurder neemt daarvoor dan de verantwoording? Hoe gaan KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS  dit dan aan de inwoners uitleggen?

De fractie BRUG-M vraagt zich af waarom andere partijen zo hardnekkig vasthouden aan de optie regiegemeente. Voortschrijdend inzicht door de gewijzigde omstandigheden en de financiële noodsituatie kan toch een zeer plausibele verklaring voor de achterban zijn. 

Alleen indien de andere partijen op korte termijn terugkomen op hun keuze en alsnog een ander besluit door de raad genomen wordt is er nog een kans om de inwoners van de gemeente Meerssen te behoeden voor de destras\treuze gevolgen van het besluit dat er nu ligt. Maar dan dienen politieke partijen over hun schaduw heen te stappen, dienen partijbelangen, persoonlijke belangen en ego’s opzij gezet te worden.

De financiële  situatie is té ernstig voor partijpolitiek en de financiële zorgen zijn té groot om politieke spelletjes te blijven spelen!

 

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.