KADERNOTA

KADERNOTA

KADERNOTA

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli gaven KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en FOCUS in verschillende bewoordingen aan dat ze de Kadernota van het College te somber vinden, te negatief. ‘Een akte van onmacht’ werd de kadernota zelfs genoemd. BRUG-M is van mening dat de Kadernota een realistisch beeld geeft, onderbouwd met harde cijfers die aantoonbaar juist zijn. En met helder aangegeven risico’s die niet onderschat mogen worden.

Eén van die geschetste risico’s is inmiddels harde werkelijkheid geworden: de daling van het aantal leerlingen van het Stella Maris College werkt door in de vergoeding die de gemeente van de landelijke overheid krijgt. Dinsdag werd bij het College van B&W bekend om welke bedragen het zal gaan: ca. € 600.000,- minder aan inkomsten in 2021 en ca. € 500.000,- minder aan inkomsten in de jaren van 2022. Het tekort in de begroting stijgt daardoor naar 1,3 miljoen euro in 2021 en ca. 1,5 miljoen euro in de jaren 2022, 2023 en 2024. De waarschuwing van het College was die niet somber, maar blijkt nu een juiste inschatting te zijn geweest. Een inschatting die door KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS werd genegeerd.   

De opvatting van het College van B&W werd eerder ook gedeeld door dhr. Dritty, deputé van het provinciebestuur, belast met het toezicht op gemeentefinanciën. Deze deputé had op 7 juli een gesprek met de gemeenteraad en gaf toen aan dat de gemeente Meerssen naar zijn mening in een zorgelijke situatie verkeert en voor een zeer zware financiële opgave staat. De deputé liet tevens weten dat de risico’s zoals in de Kadernota geschetst reëel zijn. Zelfs als deze minder zwaar zullen uitpakken, dan nóg heeft de gemeente Meerssen volgens hem een fors financieel probleem. 

Hoe die zeer zware opgave opgelost moet worden, daarover spraken de partijen die het traject van de regiegemeente willen vervolgen zich in de raadsvergadering niet uit. Dat mag het College van B&W uitzoeken, zo lieten de betreffende fracties weten. Ja, binnen het sociaal domein (WMO en Jeugdzorg) móet iets gebeuren, daar moeten de kosten omlaag - daar zijn alle partijen het wel over eens - maar bekend is dat eventuele maatregelen op dat gebied pas in 2023 effect zullen  hebben. Hoe moet het dan met het begrotingstekort in 2021 en 2022? Daarover zwegen en zwijgen KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS.

BRUG-M heeft in de raadsvergadering laten weten niet in te stemmen met rigoreuze bezuinigingen die nodig zijn om het enorme begrotingstekort op te lossen. Er ligt nl. een helder alternatief: herindeling. Maar wat gaan Lokaal DNA en FOCUS straks doen bij de begrotingsbehandeling in november? Gaan ze de bezuinigingen wel steunen? Zo niet, dan is er zeer waarschijnlijk geen meerderheid in de raad en kan de begroting niet vastgesteld worden. Gevolg: preventief toezicht door de provincie! Zouden de andere partijen zich dat realiseren?......

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.