FORSE BEZUINIGINGEN IN AANTOCHT!

BRUG-M vraagt zich af of de fracties die op 9 juli in de gemeenteraad vóór continuering van het traject regiegemeente hebben gestemd (KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS) zich überhaupt wel realiseren hoe groot de financiële opgave is en wat de gevolgen van hun keuze zullen zijn. Immers: bij een zelfstandige gemeente, ook als regieorganisatie, ligt de verplichting om een sluitende begroting te realiseren.

Het begrotingstekort was tot vlak voor de raadsvergadering nog berekend op € 700.000,- in 2021 en ca. 1 miljoen vanaf 2022. 
Inmiddels is echter bekend dat het tekort nóg groter wordt: het College van B&W  heeft op woensdag 15 juli de gemeenteraad per brief laten weten dat het tekort in de begroting zal stijgen naar € 1,3 miljoen in 2021 en € 1,5 miljoen vanaf 2022. Oorzaak van die stijging is het dalende leerlingaantal van het Stella Maris College, hetgeen doorwerkt in de vergoeding die de gemeente van de landelijke overheid ontvangt.

Het College van B&W had eerder al in de Kadernota gewezen op dit risico, maar die waarschuwing werd door de raad in de wind geslagen – nu blijkt dit risico werkelijkheid te worden.

We vragen ons tevens af welke oplossingen KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS in petto hebben om het enorme begrotingstekort op te vangen. Wij hebben van deze partijen tot nog toe geen enkele suggestie, geen  voorstel gehoord, noch gelezen. Maar het kan niet anders dan dat het bezuinigingen of lastenverzwaringen worden die de lokale samenleving - inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen - ongetwijfeld zeer hard zullen raken. En dat alles om côute que côute de regieorganisatie mogelijk te maken! Werkelijk ongelooflijk!

Wat hebben we aan een zelfstandige (regie)gemeente als diverse voorzieningen en ondersteuningen van verenigingen zijn wegbezuinigd? En dat alles terwijl alle raadsleden toch moeten weten dat herindeling op den duur onvermijdelijk is en tóch gaat gebeuren - het staat nota bene in het rapport Berenschot! Waarom dan niet meteen herindelen?

 

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.