DE GEVOLGEN VAN DE KOMST VAN DE REGIEGEMEENTE ….. INWONERS VAN DE GEMEENTE MEERSEN: ZET U SCHRAP!

 

 

 
De gemeenteraadsvergadering van 9 juli kende een uiterst merkwaardig verloop. Vijf partijen - KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS - dienden gezamenlijk een motie (voorstel) in om het traject naar een regiegemeente voort te zetten. Dat betekent dat deze partijen inzetten op het voortbestaan van de zelfstandige gemeente Meerssen, waarbij de leden van het College van B&W, alsook de raadsleden hun functie behouden, maar de ambtelijke organisatie grotendeels wordt ondergebracht bij de gemeente Maastricht.
Het vreemde is dat twee fracties - Lokaal DNA en FOCUS - bij eerdere besluiten om te komen tot een regiegemeente steeds tégen stemden (behoudens één raadslid van Lokaal DNA, die in de vorige raadsvergadering, zonder enige verklaring, al een plotselinge draai maakte). Nu dus een drastische koerswijziging van de hele fracties van Lokaal DNA en FOCUS, die zelfs het voorstel mee indienden. Het voorstel werd aangenomen met 12 vóór, de 4 raadsleden van BRUG-M stemden tegen. Het traject dat leidt tot de invoering van de regiegemeente wordt dus voortgezet, met definitieve besluitvorming in december van dit jaar.
Wat zijn de consequenties van dit besluit?
Nu ingezet wordt op het behoud van de zelfstandige gemeente Meerssen, betekent dit dat tot een sluitende begroting dienen te komen. Het provinciebestuur schrijft als toezichthouder voor dat gemeenten verplicht zijn om een sluitende (meerjaren-)begroting in te dienen. Is dat niet het geval, dan komt er preventief toezicht en neemt de provincie het stuur over. En dáár zit nu juist het probleem: er is nl. een tekort berekend in onze gemeentelijke begroting van bijna € 700.000,- in 2021, oplopend naar ca. 1 miljoen euro in de jaren 2022, 2023 en 2024. En dan zijn enkele forse risico’s nog niet eens meegerekend! Als die risico’s negatief uitpakken - en de kans daarop is zeer reëel - wordt het tekort in de begroting nóg groter. De meerjarenbegroting sluitend maken, dus het tekort oplossen, kan alleen door forse bezuinigingen en/of door stevige lastenverzwaringen (bv. OZB-verhoging). Meer smaken zijn er niet.

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.