HOE STAAT BRUG-M TEGENOVER VUURWERKOVERLAST ?

 

De problemen met vuurwerk zijn actueler dan ooit.
Ook dit jaar met de jaarwisseling waren er weer vele incidenten met verregaande maatschappelijke gevolgen.
Als raadsfractie van Brug-M volgen wij deze discussie nauwlettend en ook wij vinden dat er veel betere en veel veiliger alternatieven moeten komen.
Om deze discussie ook in onze gemeente op gang te brengen, hebben we in november tijdens de Begrotingsvergadering een motie ingediend, samen met de fractie KijK.
Ook hier geldt: “HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS "!

Na enige discussie met de raadsleden en de burgemeester als portefeuillehouder, besloten we om de motie - die geplaatst is op www.brug-m.nl zie documenten - terug te trekken en niet in stemming te brengen.
De discussie is ook binnen het gemeentelijk bestuur van Meerssen in gang gezet en we kregen van de burgemeester de toezegging, dat ze onze actiepunten genoemd in de motie mee zou nemen in overleg met de overige gemeenten in de regio. Tevens gaf zij aan dat veranderende wetgeving van de landelijke overheid er aan zit te komen en ook daar zullen we in Meerssen op anticiperen. Er was vanuit de kant van de burgemeester ook een zekere terughoudendheid omdat een verbod pas zinvol is als er ook gehandhaafd kan worden.

Ik zal in elk geval vanuit mijn rol als raadslid van Brug-M deze problematiek nauwlettend blijven volgen en indien nodig ook dit jaar wederom een motie indienen om de veiligheid en overlast voor mens en dier door vuurwerk, terug te dringen.
Hopelijk levert de huidige landelijke discussie het gewenste resultaat op!

Tiny Gorissen/ raadslid Brug-M

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.